Rekolekcje w Dąbrowie Chełmińskiej

W dniach 05-08.03.2017r. SNE przeprowadziła Rekolekcje Ewangelizacyjne w Dabrowie Chełmińskiej oraz Boluminku. Rekolekcje te były wygłoszone dla parafian Dąbrowy Chełmińskiej oraz Boluminka a także dla uczniów szkoły podstawowej. Był to szczególny czas łaski od pana dla tej parafii.