Kim jesteśmy?

Szkoła Nowej Ewangelizacji jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji. W 1983 roku w przemówieniu na Haiti Jan Paweł II stwierdził, że Nowa Ewangelizacja powinna być „nowa w zapale, metodzie i środkach wyrazu”. Zaproszenie do ewangelizacji zostało przede wszystkim podjęte w encyklice Redemptoris Missio oraz adhortacji apostolskiej Christifideles Laici.

ks. Janusz Tomczak

Jej celem jest ewangelizacja, formacja ewangelizatorów oraz inicjowanie nowych ośrodków ewangelizacyjnych na poziomie kraju, diecezji, parafii i wspólnot, tak, aby każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i doświadczalny.

Program Szkoły Nowej Ewangelizacji

SNE posiada konkretny Plan Pastoralny. W skład tego planu wchodzi formacyjny program kursów, który przeprowadza uczestnika przez poniższe etapy:

  • niezewangelizowany → zewangelizowany
  • zewangelizowany → ewangelizator
  • ewangelizator → formator ewangelizatorów
  • formator ewangelizatorów → prowadzący Szkołę Ewangelizacji

Każda Szkoła Nowej Ewangelizacji posiada także własne narzędzia takie jak: rekolekcje, warsztaty, inicjatywy (koncerty, spotkania).

Charakterystyka Szkoły Nowej Ewangelizacji

  • kerygmatyczna – głównym celem Szkoły jest głoszenie kerygmatu, czyli głównych prawd chrześcijańskiej wiary, tak aby każdy uczestnik mógł przeżyć osobiste spotkanie z Jezusem.
  • charyzmatyczna – ewangelizacja nie jest nakłanianiem innych do własnych przekonań, ale dawaniem propozycji wiary, pozostawionej wolnemu wyborowi człowieka. Ze względu na to podstawową zasadą Szkoły jest otwartość na działanie Ducha Świętego, tak aby to On mógł przekonywać serce uczestnika.
  • wspólnotowa – ewangelizacja dokonuje się we wspólnocie oraz w łączności z Kościołem, ma także na celu tworzenie nowych wspólnot.

Historia Szkoły Nowej Ewangelizacji

Za inicjatora Szkoły Nowej Ewangelizacji uznaje się Jose Prado Floresa, biblistę i ewangelizatora, który założył Szkołę św. Andrzeja w Meksyku w roku 1980. Szkoła ta dała początek wielu innym szkołom mieszczącym się na całym świecie, także w Polsce.