Spotkanie opłatkowe SNE i wspólnoty Źródło Życia

8 stycznia 2022r. Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej wraz ze wspólnotą Źródło Życia przeżyła wspólne spotkanie opłatkowe.
Nie zabrakło życzeń płynących prosto z serca podczas dzielenia się opłatkiem, modlitwy uwielbienia, życzliwości i dobroci.
Był czas kolędowania i obdarowywania.