Zarząd Stowarzyszenia

Stowarzyszenia Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej powstało na zebraniu założycielskim dnia 18 listopada 2016 roku. W tym dniu został przyjęty Statut Stowarzyszenia oraz wybrany Zarząd.

ks. dr Janusz Tomczak
Dyrektor Stowarzyszenia

Tadeusz Sokorski
Zastępca Dyrektora Stowarzyszenia

Teresa Nowacka
Sekretarz Stowarzyszenia
snebydgoszcz@interia.pl

Krystyna Gryska
Skarbnik Stowarzyszenia

Kontaktami do wszystkich członków zarządu dysponuje Dyrektor Stowarzyszenia. Jeśli w ważnej sprawie potrzebujesz otrzymać kontakt do konkretnej osoby napisz e-mail na adres snebydgoszcz@interia.pl lub zadzwoń: 52 343 90 90.