Zarząd Stowarzyszenia

Stowarzyszenia Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej powstało na zebraniu założycielskim dnia 18 listopada 2016 roku. W tym dniu został przyjęty Statut Stowarzyszenia oraz wybrany Zarząd. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Obecny Zarząd został wybrany podczas walnego spotkania 5.11.2022.

ks. dr Janusz Tomczak
Dyrektor Stowarzyszenia

Marek Dłuski
Zastępca Dyrektora Stowarzyszenia

Teresa Nowacka
Sekretarz Stowarzyszenia
snebydgoszcz@interia.pl

Magdalena Miernik
Skarbnik Stowarzyszenia

Kontaktami do wszystkich członków zarządu dysponuje Dyrektor Stowarzyszenia. Jeśli w ważnej sprawie potrzebujesz otrzymać kontakt do konkretnej osoby napisz e-mail na adres snebydgoszcz@interia.pl lub zadzwoń: 52 322 70 94.