Kurs EMAUS

Jest to drugi kurs z formacji podstawowej SESA.

Termin: 25.03.2022 – 27.03.2022

Uczestnikami kursu mogą być: osoby pełnoletnie, które przeżyły wcześniej kurs Nowe Życie, Filip lub Seminarium Odnowy.

Miejsce kursu: Collegium Salesianum, ul. Pod Reglami 1, Bydgoszcz

Dostępne miejsca (łącznie): 40

Termin zgłoszeń: 20.03.2022

Koszt: 50 zł (dotyczy: kosztów organizacyjnych, kawiarenki oraz obiadu w sobotę)

Jeżeli opłata miałaby być przeszkodą do uczestnictwa w kursie – po prostu nam o tym powiedz.

Numer konta: 74 1600 1462 1838 3198 7000 0001 (BNP Paribas)

Tytuł przelewu: kurs Emaus

Na kurs zabierz Biblię w formie papierowej.

Zapisy

Osoba do kontaktu: Krystyna Gryska

Telefon: 695 581 304

E-mail: gryska7@interia.pl

Opis kursu

Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć, przyłącz się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze wyjaśnia im Pisma. Nalegają, by pozostał z nimi. Poznanie Pisma doprowadza ich do poznania Jezusa.
Jest to podstawowy kurs biblijny. Kurs jest wprowadzeniem w Biblię i pozwala rozmiłować się w Słowie Bożym jako Osobie. Uczy tego jak czytać Słowo Boże i czym ono jest dla każdego człowieka. Jest czasem spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, który chce swoją miłością i pokojem na nowo rozpalać zniechęcone i rozczarowane ludzkie serca. To czas dający możliwość pogłębienia relacji z Bogiem obecnym w Jego Słowie.

Cel

Celem tego kursu jest spotkać się z Jezusem w Słowie Bożym i w Nim się zakochać. Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć – ten kurs jest dla ciebie.

Jak wyglądają zajęcia na kursie?

Kurs jest prowadzony w większości przez osoby świeckie, podobne do Ciebie, zarówno przez młodych, jak i małżonków oraz osoby dojrzałe. Nie znajdziesz na nim nudnych kazań, czy katechez wygłaszanych w oderwaniu od rzeczywistości. Wszystkie osoby z ekipy najpierw taki kurs przeżyły same i wszystko co na kursie mówią bazuje na tym, co same przeżyły. Tak więc pod pewnym względem cały kurs jest wielkim świadectwem zwykłych osób, które doświadczyły miłości Boga.

Świadectwa kursu

  • Świadectwo Magdy (kurs EMAUS)
    Świadectwo po kursie Emaus (13-15.11.2015) „Kurs Emaus” pozwolił mi doświadczyć obcowania ze Słowem Bożym w nowy, niemalże namacalny sposób. Zobaczyłam, że Słowo jest wciąż Żywe. Jest mi bliskie. Podczas tego kursu doświadczyłam spotkania z Jezusem w drodze… drodze mojego życia… mojej codzienności. Magdalena – uczestnik
  • Świadectwo Teresy
    W piątek wyruszyliśmy razem z Kleofasem w drogę z Jerozolimy do Emaus (Łk, 24, 13-35). Na niej spotkaliśmy Jezusa, który przyszedł ze swoim Słowem, dotykając Nim nasze serca i dając światło Prawdy na życie. Każdego z nas poruszył posługując się konkretnym Słowem, dostosowując je według potrzeb i pragnień serca. Pozwolił się poznać w Swoim Słowie, ...