Kurs JAN – kurs z noclegami :)

Formacja uczniów

Termin: Kurs Jana został odwołany.

Uczestnikami kursu mogą być: osoby pełnoletnie, które przeżyły wcześniej kurs Nowe Życie, Filip, Seminarium Odnowy itp. oraz przynależą do wspólnoty (odnowy, charyzmatyczne, ewangelizacyjne, uwielbienia itp.)

Miejsce kursu:

Ważne: Kurs odbędzie się jeśli zgłosi się minimum 15 osób.

Koszt:

Numer konta: 74 1600 1462 1838 3198 7000 0001 (BNP Paribas)

Tytuł przelewu: kurs JAN

Ważne informacje:

  • W przypadku rezygnacji z kursu nie zwracamy przedpłaty,
  • Nie ma możliwości uczestniczenia w części kursu,
  • Ze względu na specyfikę kursu zalecamy skorzystanie z noclegów, nawet jeśli ktoś mieszka w Bydgoszczy.

Na kurs zabierz Biblię w formie papierowej, coś do notowania, instrumenty muzyczne.

Zapisy

Osoba do kontaktu:

Telefon: 695 581 304

E-mail: gryska7@interia.pl

W wiadomości należy podać następujące informacje:

  • imię i nazwisko,
  • w jakich kursach ewangelizacyjnych/rekolekcjach uczestniczyłaś/eś,
  • z jakiej jesteś wspólnoty,
  • kontakt do Ciebie – telefon, e-mail

Opis kursu

Jan – umiłowany uczeń Jezusa, który zasiadał u stóp Mistrza i wsłuchiwał się w Jego głos, znał nawet rytm bicia serca swojego Mistrza. Jan miał świadomość, że uczniostwo wymaga ofiary, konkretnej postawy, odpowiednich relacji z otoczeniem, ciągłej formacji tak, by z ucznia stać się apostołem i coraz bardziej upodabniać się do Mistrza, być tak jak On. Kurs ten ukazuje cechy i mentalność prawdziwego ucznia Jezusa, którego serce On sam kształtuje w Eucharystii. Kurs Jan to kurs duchowości.

Cel

Celem kursu jest pomoc Tobie w odnalezieniu żywego i zainteresowanego Tobą Boga. Doświadczenie Jego miłości jest najcenniejsze w życiu każdego człowieka, daje ożywienie i umocnienie serca.

Jak wyglądają zajęcia na kursie?

Kurs jest prowadzony w większości przez osoby świeckie, podobne do Ciebie, zarówno przez młodych, jak i małżonków oraz osoby dojrzałe. Nie znajdziesz na nim nudnych kazań, czy katechez wygłaszanych w oderwaniu od rzeczywistości. Wszystkie osoby z ekipy najpierw taki kurs przeżyły same i wszystko co na kursie mówią bazuje na tym, co same przeżyły. Tak więc pod pewnym względem cały kurs jest wielkim świadectwem zwykłych osób, które doświadczyły miłości Boga.

Świadectwa kursu

  • Świadectwo Magdy (kurs JAN)
    Świadectwo po kursie „Jan” (29.08-02.09.2018) „Kurs Jan” okazał się dla mnie wielkim doświadczeniem bliskości z Jezusem. Pozwolił mi z Nim wędrować te kilka dni. Dziękuję Ci Panie za ten czas… za nasze spotkanie w jaskini… za to, że byłeś tak bliski, obecny. Dziękuję za każdą moją łzę, która przyniosła oczyszczenie i uwolnienie. Ten kurs pokazał mi, że ...