Pierwsze rekolekcje ewangelizacyjne

ks. Janusz Tomczak

W parafii bł. Jana Pawła II rozpoczęły się rekolekcje ewangelizacyjne, które prowadzi ks. Janusz Tomczak proboszcz parafii św. Jana Apostoła. W oprawie liturgii pomagał zespół ewangelizacyjny.

Tematem pierwszego dnia rekolekcji była Boża Miłość. Ks. Janusz pokazując liczydło zapytał uczestników rekolekcji na kogo liczą w życiu? Czy wierzę w Boga, ale też czy w moim życiu wierzę Bogu? Aby jeszcze lepiej zobrazować nasze relacje z Bogiem, zespół ewangelizacyjny zaprezentował krótką formę teatralną. Jej sednem było pokazanie jak dwóje młodych i zakochanych w sobie ludzi, poprzez skupienie się na sprawach doczesnych może oddalić się od Boga.