Kurs Emaus uczy nas kochać Słowo…

Za nami kolejny kurs „Emaus”. Mimo szarych chmur za oknami gościnnego CEF, przeżyliśmy go radośnie. Cieszyło nas to, co usłyszeliśmy i przeżyliśmy, a także utworzona przez te kilka dni wspólnota. W kursie wzięło udział 28 osób z różnych wspólnot, a także osoby, które w żadnej wspólnocie nie są. Mamy nadzieję, że to piękne doświadczenie pójścia razem i wsłuchiwania się w Jezusa Słowo będzie też impulsem do przystąpienia do jakiejś małej wspólnoty czy też jej założenia. Niezwykle ważne jest też, i to wybrzmiało także na naszym weekendowym spotkaniu ze Słowem, by było ono odczytywane w majestacie nauczania Kościoła i zgodne z jego tradycją.

Kurs, który uczy nas kochać Słowo i zachęca do spotkania z Biblią na co dzień był pięknym wejściem w Adwent.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejne kursy.

Asia D.