Procesja 4 ewangelistów

W dniu 29.08.br o g.17 z parafii św. Jana w Starym Fordonie wyruszyła procesja do parafii św. Łukasza, dalej do parafii św. Marka a stamtąd do parafii św. Mateusza. Podczas procesji były czytane fragmenty z pisma św., śpiewane pieśni. W kościele św. Łukasza i św. Mateusza zatrzymali się pątnicy na krótką modlitwę. Natomiast w parafii św. Mateusza odbył się na zakończenie procesji koncert ewangelizacyjny.