„My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej…”

W dniach 20-22 maja 2022 przeżywaliśmy Kurs Nowe Życie w parafii pw. Krzyża Świętego . Uczestniczyło w nim  kilkanaście osób, które chcą bardziej  poznawać Pana Boga  i  dzielić się tym z innymi w czasie spotkań  nowej  wspólnoty.  Cieszymy się z tego ogromnie i modlimy się  o owocowanie tych pragnień.           

W czasie tego intensywnego weekendu  słuchaliśmy Słowa Bożego, nauczań i świadectw osób, które dzieliły się tym, jak Pan Bóg działa w ich życiu. Zaskakujące są Boże pomysły i drogi do naszych serc! Przeżywaliśmy wspólnie dwie Eucharystie, karmiąc się Ciałem Chrystusa, żeby nabrać sił do nowego życia. Ważnym przeżyciem była też niedzielna modlitwa wstawiennicza o otwartość na działanie Ducha Świętego.

Dziękujemy Magdzie, Ani i Arkowi za ich zaangażowanie, świadectwo i troskę o każdego z  uczestniczących oraz za zorganizowanie opieki nad dziećmi tak, żeby w kursie mogli wziąć udział rodzice. Był to dobry czas Bożego siania w naszych sercach.

Chwała Panu!