Świadectwo Magdy (kurs EMAUS)

Świadectwo po kursie Emaus (13-15.11.2015)

„Kurs Emaus” pozwolił mi doświadczyć obcowania ze Słowem Bożym w nowy, niemalże namacalny sposób. Zobaczyłam, że Słowo jest wciąż Żywe. Jest mi bliskie. Podczas tego kursu doświadczyłam spotkania z Jezusem w drodze… drodze mojego życia… mojej codzienności.

Magdalena – uczestnik